«Нова українська школа: новий зміст освіти»

23 листопада 2018 року на базі Городищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів відбувся районний семінар-практикум заступників керівників закладу загальної середньої освіти з теми «Нова українська школа: новий зміст освіти».


Педагогічний колектив Городищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Березнівської районної ради Рівненської області успішно працює над впровадженням Концепції «Нова українська школа». Колектив закладу освіти розуміє, що бути традиційним навчальним закладом, що лише навчає, нам неможливо. Умови сьогодення вимагають бути закладом, що керує знаннями.

Стає очевидним, що досягнення мети сучасної освіти пов'язане з особистісним потенціалом учителя, його загальною та професійною культурою, без яких неможливе вирішення наявних проблем навчання та виховання. Сучасному учителеві необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя. А це можливо лише за умови високого рівня професійної компетентності, наявності розвинених професійних здібностей.

Завдання вчителя - не просто дати дитині суму знань, умінь і навичок, а сформувати особистість:

  • компетентну, конкурентоспроможну, яка зможе застосовувати наявні знання та вміння на практиці;
  • особистість, яка вмітиме творчо розв’язувати проблеми, гнучко адаптуватися в різних життєвих ситуаціях;
  • особистість, яка вміє вчитися, здатна до організації власної діяльності;
  • особистість доброзичливу, яка вміє слухати і чути партнера, яка поважає свою і чужу думку;
  • готову самостійно діяти і відповідати за свої вчинки.

Згідно модуля І (організаційного) семінару-практикуму з вітальним словом до учасників звернулася Мельничук Лідія Степанівна, завідувач комунальної науково-методичної установи «Березнівський районний методичний кабінет» Березнівської районної ради, яка ознайомила присутніх з планом роботи семінару-практикуму.

Гурінчук Лариса Євгеніївна, директор Городищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, презентувала заклад загальної середньої освіти.

Відповідно до модуля ІІ (Нова українська школа: новий зміст освіти) з питанням «Організаційно-методична робота з керівниками закладів освіти щодо створення системи методичної роботи, яка забезпечує випереджувальну та неперервну підготовку вчителів» виступила Мельничук Лідія Степанівна, завідувач комунальної науково-методичної установи «Березнівський районний методичний кабінет» Березнівської районної ради.

У цікавій та змістовній формі був проведений тренінг соціальним педагогом Ціпаном І.І., який тісно переплітався із виступами директора школи Гурінчук Лариси Євгеніївни з теми «Формування освітнього середовища ЗЗСО на засадах педагогічного партнерства», заступників директора з навчально-виховної роботи Боровець Галини Андріївни з теми «Розвиток ключових компетентностей учасників освітнього процесу відповідно до Концепції «Нова українська школа» та Гурин Наталії Сергіївни з теми «Організаційно-методичні умови ефективності організації компетентнісного підходу до навчання в освітньому процесі початкової , середньої та старшої школи».

Практична частина семінару-практикуму була проведена відповідно до модуля ІІІ (Нова українська школа: зміст початкової освіти) у творчій майстерні учителів початкової ланки освіти, зокрема, у вчителів 1-х класів, які показали сучасний урок в умовах компетентнісної освіти: 1-А клас - Славінська Світлана Трохимівна з теми «За допомогою чого досліджуємо», 1-Б клас - Мельник Олена Іванівна з теми «Повітря. Досліджуємо властивості повітря», 1-Г клас - Ясковець Ольга Дмитрівна з теми «Обчислення значень виразу».

Рефлексія, підведення підсумків та рекомендації засідання семінару-практикуму були проведені згідно модуля ІV (Підсумок семінару-практикуму).