Психологічні основи управління конфліктами в освітньому середовищі

20 листопада 2018 року на базі Березнівського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 «Теремок» комбінованого типу було проведено І засідання школи становлення конкурентноспроможного молодого спеціаліста психологічної служби з теми «Психологічні основи управління конфліктами в освітньому середовищі» для працівників психологічної служби, які мають стаж роботи до 3-х років включно.


Конфлікти - соціальне явище. Із ними ми часто стикаємось у повсякденному житті, по­стійно відчуваємо на собі відголоски глобальних суспільних конфліктів. Можливість загальної гармонії інтересів - це лише міф.

Не обминають вони й педагогічне середови­ще. Конфлікти у сфері педагогічної взаємодії тіс­но пов'язані із сімейними конфліктами та обумовлені розвитком конфліктності особистості, її впливу на інших. Конфлікти в педагогічному середовищі псують психологічний клімат, негативно впли­вають на емоційний стан, настрій кожної сторо­ни і, відповідно, на освітній процес.

У таких випадках до роботи над конфлік­тною ситуацією залучається не лише практичний психолог та соціальний педагог закладу, а й директор. Саме вони мають право брати на себе функції посередників (медіаторів) у конфліктах між батьками, учнями й педагогами, між педагогами й адміністрацією, між самими пе­дагогами. Від їхнього рівня компетентності за­лежить ефективне для обох сторін розв'язання конфлікту.Тому необхідно докладніше вивчати це яви­ще, вчитися креативно підходити до розв'язання конфліктів.

В ході зустрічі було обговорено ряд важливих питань з даної теми, а також показано практичні вправи, які легко можна використовувати у роботі не лише з учнями, а й з батьківськими та педагогічними колективами.

Спікерами були С.Шнайдер, методист районного методичного кабінету «Конфлікт: захисна реакція, стиль поведінки, неспівпадання бажань сторін», Л. Новачок, практичний психолог, соціальний педагог Березнівського НВК «ЕГЛ- ЗОШ І-ІІ ступенів» «Роль практичного психолога та соціального педагога у вирішенні конфліктів в педагогічному колективі», О. Карповець, практичний психолог, Березнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 «Шляхи формування позитивного психологічного клімату в педагогічному колективі», Г.Чернюшок, практичний психолог Моквинського НВК «Гімназія – ЗОШ І ступенів» «Попередження шкільних конфліктів у роботі практичного психолога».

Практичним був тренінг «Конфлікт як невід’ємна приналежність людського суспільства» І.Приходько, практичного психолога ЗДО ясла-садок №1 «Ромашка» комбінованого типу м. Березне та казкове корекційне заняття з використанням засобів арт-терапії для дітей старшого дошкільного віку (6-й рік життя) «Вчимось розв’язувати конфлікти» О.Окерешко, практичного психолога ЗДО ясла-садок №2 «Теремок» комбінованого типу м.Березне.

У ході роботи молоді спеціалісти психологічної служби мали можливість не лише отримати теоретичні та практичні знання, а й відвідати 2 гарно обладнанні робочі кабінети практичного психолога закладу О.Окерешко.

Завершилося наше засідання методичним постскриптумом, підведенням підсумків та виробленням рекомендацій щодо роботи з конфліктами в освітньому середовищі.