У опорному закладі Соснівський навчально-виховний комплекс «Гімназія-загальноосвітня школа І ступеня»

Учитель нової української школи має стати агентом змін, фасилітатором, консультантом, менеджером, іноватором, наставником.

Лілія Гриневич

 

Зміни в політичному, соціально-економічному житті нашої країни, зростаючі вимоги суспільства до якісної освіти спонукають як до радикальних реформ в українській освіті, так і до поступових кроків для її удосконалення.


Тому 12 лютого 2018 року працівниками районного методичного кабінету надано методичну допомогу з питання « Створення  опорного   освітнього  закладу  як базового  елементу  інноваційного  освітнього  середовища у  форматі  Концепції  «Нова   українська  школа»» .адміністрації, педагогічним працівникам опорного закладу Соснівський навчально-виховний комплекс «Гімназія-загальноосвітня школа І ступеня».

Розглянуті окремі питання система планування, яка передбачає наявність концепції розвитку, програма розвитку опорного закладу з оцінкою можливих ризиків, план роботи опорного закладу на 2018-2019 навчальний рік та інші необхідні плани,  по­єднання традиційних і новітніх форм організації при плануванні методич­ної роботи на базі опорного закладу, написання підсумкових наказів, посадових інструкцій, ведення шкільної документації;  організація та координація роботи методичних об’єднань (предметних та за напрямами) та інших методичних структурних підрозділів (шкіл молодого вчителя, творчих груп, авторських творчих майстерень, теоретичних та практичних семінарів, шкіл педагогічного досвіду тощо); проведення нарад із завідувачами філій та їх заступниками, підвищення рівня педагогічної обізнаності вчителів; підготовка вчителів початкових класів до роботи за новим Державним стандартом початкової загальної освіти в контексті Концепції «Нова українська школа», що набуває чинності у наступному навчальному році;  вивчення та практичне вико­ристання в особистій педагогічній діяльності сучасних педагогічних продуктивних методик, технік, при­йомів і способів результативного навчання й виховання; надання допомоги вчителям у виборі форм та методів навчання і виховання учнів, у вдосконаленні методики проведення навчальних занять і позакласних заходів; робота з батьками, атестація педагогічних кадрів опорного закладу та філій.

Надано допомогу новопризначеному заступнику директора з навчально-виховної роботи (Бурчення М.П.), педагогу –організатору,

Проведено тренувальну реєстрацію та РR-кампанію щодо участі школярів 11 класу, педагогічних працівників у ЗНО-2018. Обговорено  План заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нової української школи», особливостями створення освітнього середовища у 1-х класах; примірну структуру плану методичної роботи з педагогічними і керівними працівниками опорного закладу та його філій на 2018-2019 навчальний рік .

Завершилася зустріч неформальним спілкуванням завідувача та методистів з учителями початкової школи, які навчатимуть учнів відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

Опорна школа – це  навчальний  заклад майбутнього, який  найбільш ефективно та якісно  зможе  надавати освітні  послуги.