Вивчення історії зародження, становлення і розвитку організаційних форм методичної роботи з педагогічними кадрами і її зміст переконує, що вони є відображенням реальної потреби підвищення професійної майстерності учителя. Історія  свідчать, що підвищення кваліфікації педагогів нараховує близько ста вісімдесяти років. Гортаючи сторінки історії районної освіти, ми згадуємо імена і  діяльність тих, хто стояв у витоків  районної методичної служби. З великої любові до педагогічної діяльності, Березнівщини розпочав у 1968 році свою роботу районний методичний кабінет, який очолила Скопик Стефанія Олексіївна, активний учасник розвитку народної освіти Березнівського району.

18 років вона була організатором і натхненником  підвищення майстерності педагогічних кадрів. Методистом  у 1968-1969 навчальному році працювала Зонь  Іраїда Володимирівна.  Із середини 1969 року до 1978 року посаду методиста  обіймала Осійчук Ольга Григорівна, а з 1978 до 2010 року -   Пилипака  Любов Федорівна.

Через два – три роки, після  відкриття  методкабінету, була введена  посада  методиста  по  дошкільному вихованню. На цій посаді в різні роки  працювали: Корицька Катерина Іванівна, Мухаровська Катерина Федорівна, Кравчук Валентина Федорівна, Лавренюк Алла Сергіїївна.

У 1978 році наказом райвно призначено  методистом по бібліотечних фондах Мельничук Лідію Степанівну, а в 1980 році методистом по  кадрах -  Мовчанець Галину Володимирівну.

Завметодкабінетом, методисти  в роботі керувалися «Положенням про  методичний кабінет райвно», яке  затверджене Міністерством освіти України.

Вони організовували та  проводили  засідання  районних методичних об’єднань, постійно  діючих семінарів педагогів за  спеціальністю, окремо  - керівників навчальних закладів, спрямовували  роботу опорних шкіл та шкіл  передового педагогічного досвіду.

Завметодкабінетом, методисти разом  із  заступниками директорів шкіл з навчально-виховної  роботи систематично  проводили  навчання керівників шкільних та міжшкільних методичних об’єднань вчителів, від роботи яких, у великій мірі, залежить рівень методичної роботи у навчальних закладах, а, отже, і рівень педагогічної  майстерності освітян.

Значне місце відводилося вивченню  та поширенню передового педагогічного досвіду.

Вивчено та видано  листівки з описом досвіду роботи Заслужених учителів України Осадчої О.О., Борисенко Г.Т., вчителів Пінчук Р.Г., Білик О.А., Стахнюк  К.П., Фоменко  Л.М., Фурсяк Н.І. та  інших.

На базі  їх досвіду навчали  молодих вчителів, яких щороку в район прибувало біля  сорока чоловік.

Разом з керівниками навчальних закладів планували  і організовували  курсову перепідготовку педагогічних кадрів. Курсова перепідготовка здійснювалася при  університетах, педінститутах України, Рівненському  інституті удосконалення вчителів.  Кожного року  підвищували  кваліфікацію на курсах біля  дев’яносто освітян.

Разом із заврайвно,  інспекторами, керівниками шкіл організовували  та проводили  атестацію  педагогічних  кадрів. Методисти  вивчали систему роботи керівників  навчальних закладів,  педагогів, які  атестуються. Особливу увагу звертали на застосування нових форм, методів навчання, виховання, передового педагогічного досвіду, наочних посібників, технічних засобів  навчання, нової наукової  та методичної  літератури, що впливає на  підвищення рівня знань школярів.

Спільно із  заврайвно працівники методкабінету проводили  кропітку роботу по підбору вчителів у резерв на керівні посади. Кожного року десять освітян, з числа  резерву, направляли на  двомісячну курсову підготовку в Центральний інститут  удосконалення вчителів (м. Київ).

Продовжила хороші традиції Стефанії Олексіївни на посаді завідувача районного методичного кабінету Мовчанець Галина Володимирівна, яка очолювала його з 1986 до 1997 року. Вона також відзначилася позитивними якостями в роботі з педагогічними кадрами.  Це була  енергійна, практична, невгамовна людина. Їй притаманні високий науково-методичний і професійний рівень, самоорганізованість, дисципліна праці, відповідальність за доручену справу.

В цей період робота районного методичного кабінету направлена на всебічне підвищення кваліфікації і професійної майстерності кожного учителя і вихователя, створення системи діагностики, цілісної системи виховної роботи, умов для  для творчого застосування отриманих знань про нові досягнення педагогічної науки і практики  при вирішенні навчально-виховних завдань, прогнозування і корекції навчально-виховного процесу, здійснення якісного науково-методичного забезпечення педагогічної діяльності. Започатковано районний конкурс «Учитель року». Велика увага приділялась проведенню олімпіад, з’явились нові предметні олімпіади.  У цей же час об'єктом детального вивчення стає і методичне об'єднання, як одна з найважливіших організаційних форм методичної роботи. Березнівський районний методичний кабінет  започатковує цікаві та ефективні форми методичної роботи з керівниками шкіл і вчителями, такі як взаємовідвідування та обговорення уроків, консультування молодих педагогів тощо.

З серпня 1997 року на посаду завідувача навчально-методичного центру відділу освіти райдержадміністрації була призначена Мельничук Лідія Степанівна. Вона, маючи досвід роботи,  хороші організаторські здібності, побачила ряд невикористаних резервів і можливостей у методичній роботі, виступила ініціатором  модернізації  науково-методичного забезпечення підготовки педагогічних кадрів району, створення філії лабораторії інноваційних виховних технологій – структурного підрозділу кафедри теорії і методики  виховання Рівненського державного гуманітарного університету. Лідія Степанівна, знаючи своїх колег-педагогів, керівників освітньої галузі області, науковців створила базу для інноваційної діяльності навчальних закладів. Вона залучила до співпраці відомих науковців Беха І.Д – директора Інституту проблем виховання АПН України, доктора психологічних наук, академіка; Дем’янюк Т.Д. – професора, кандидата педагогічних наук, завідувачку кафедри теорії та методики виховання РДГУ; Оржеховську В.М. – професора, доктора педагогічних наук, директора Центру превентивного виховання АПН України; Чорну К.І. – доцента, кандидата педагогічних наук, завідувачки лабораторією морального виховання Інституту проблем виховання АПН України; Кириленко С.В. – кандидата педагогічних наук,  завідувачку відділом виховної роботи і захисту прав дитини Науково-методичного центру середньої освіти Міносвіти і науки України.

З 90–х років ХХ століття методична служба району завдяки роботі досвідченого методиста Байрамової Майї Григорівни мала певні напрацювання в плані формування активно творчої особистості засобами народознавства, використання народної деонтології у створенні національної системи навчання і виховання, формуванні у школярів громадської  активності, національної  свідомості. Досвід роботи навчальних закладів було занесено до державної відеотеки передового педагогічного досвіду. Як результат науково-дослідницької роботи видані  навчальні посібники: Народознавство  в школі: досвід, проблеми, пошуки; Виховуємо громадянина України; Діяльність методичної служби  по забезпеченню формування національної самосвідомості школярів засобами народознавства; Пріоритетні напрямки  діяльності шкільних бібліотек; Управління виховною діяльністю школи; Використання народної педагогічної деонтології у створенні національної системи виховання; Активні форми  пропаганди літератури в роботі шкільної бібліотеки; Технології шкільної бібліотеки.

З 2004 року значно урізноманітнилась структура, форми та методи методичної роботи з педагогічними кадрами: зібрано багатий інформаційний та методичний матеріал з досвіду роботи педагогічних працівників, організовано навчальні заняття, семінари-практикуми на базі педагогічного досвіду.

Удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників в системі інноваційної діяльності реалізується через тимчасові науково-дослідні колективи лабораторії інноваційних виховних технологій Рівненського державного гуманітарного університету, функціонування експериментальних закладів всеукраїнського, регіонального рівнів,  реалізацію науково-методичної проблемної теми району.  

Досвід 5-ти загальноосвітніх закладів (Березнівська гімназія, Березнівський НВК «економіко-гуманітарний ліцей-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів», Березнівська загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа №2, Городищенська, Кам'янська загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів) схвалений і узагальнений науково-методичним центром середньої освіти Міністерства освіти і науки України в 2005 році. Соснівський будинок дітей та молоді визначено експериментальним закладом регіонального рівня. Відповідно  районний методичний кабінет отримав статус  експериментального і став філією лабораторії  інноваційно-виховних технологій кафедри  теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету з проблеми «Інноваційна діяльність  районного  методичного кабінету». Соснівському навчально-виховному комплексу «гімназія-загальноосвітня школа І ступеня» та Прислуцькому навчально-виховному комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»  було надано статус експериментальних навчальних закладів Всеукраїнського рівня.  Досвід районного методичного кабінету вивчено, схвалено та узагальнено Науково-методичним центром  середньої освіти Міністерства освіти і науки України  у 2005 році. На базі районного методичного кабінету створено тимчасовий науково-дослідний колектив науково-дослідної лабораторії  інноваційних виховних технологій кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету.

Районний методичний кабінет, Березнівська гімназія, Березнівський НВК «економіко-гуманітарний ліцей – ЗОШ І–ІІ ступенів», Березнівська №2, Городищенська, Кам'янська загальноосвітні школи І–ІІІ ступенів на даний час є тимчасовими науково-дослідними колективами. Перед цими колективами поставлені завдання розробки критеріїв та показників конкурентоспроможності вчителя, експериментальної перевірки ефективності педагогічних технологій формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця і впровадження їх у практику навчальних  закладів.

За результатами роботи випущені посібники: «Інноваційні технології методичної роботи з педагогічними кадрами в умовах району», «Превентивне виховання учнівської молоді: інноваційні технології», «Духовно-моральне виховання особистості: інноваційний підхід», «Технології особистісно орієнтованого навчання і виховання: практика реалізації і досвід», «Підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів у процесі здійснення інноваційної діяльності», «Інноваційні освітньо-виховні технології в навчальних закладах Рівненщини». Книга 1,2.  Дані посібники рекомендовані Комісією з проблем виховання учнівської молоді  Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Головним досягненням районного методичного кабінету за період 2006-2010 років  була організація науково-методичної роботи на шляху формування конкурентоспроможного фахівця.

У 2006 році проведено моніторингове дослідження конкурентоспроможності педагогів району і визначено науково-методичну  проблемну тему району «Формування конкурентоспроможного вчителя фахівця за умов модернізації освітньої галузі в Україні». Методична служба району взяла  на себе обов’язки сформувати систему знань та умінь учителя як конкурентоспроможного фахівця; побудувати інноваційну модель розвитку сучасного педагога.

Дослідження проводились упродовж  2006-2010 років під керівництвом Дем’янюк Тамари Дмитрівни - професора, кандидата педагогічних наук, завідувачки кафедри теорії і методики виховання, керівника науково-дослідної лабораторії інноваційних виховних технологій РДГУ, члена комісії з інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх закладів науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, заслуженого працівника освіти України. Науковими консультантами призначено: Беха Івана Дмитровича – академіка, доктора психологічних наук, директора Інституту проблем виховання АПН України; Кириленко Світлану Володимирівну – кандидата педагогічних наук, начальника відділу моніторингу освітньої діяльності та педагогічних інновацій Інституту інноваційних технологій і змісту освіти  Міністерства освіти і науки України.

Районним методичним кабінетом було здійснено комплексне дослідження рівня готовності педагога,  його здатності діяти в нових соціально-економічних умовах, вирішувати завдання експерименту. Організовано роботу постійно діючих проблемних семінарів та творчих груп.

Практична реалізація теми дослідження пройшла у декілька етапів: визначення проблеми – проектування мети – проектування способів дії – реальні дії – фактично досягнута мета – коригування потрібних процесів – оцінювання – результат.

На І етапі (діагностико-концептуальному) визначено основні    проблеми  і протиріччя  взаємодії педагогічної теорії і практики: проектування логіки дослідження проблеми; формулювання гіпотези дослідження; визначення мети і завдань дослідження; узагальнення теоретичних джерел дослідження; розробка наукового апарату дослідження на основі аналізу психолого-педагогічної  літератури  і сучасних проблем педагогічної практики; розробка   моделі   конкурентоспроможності   особистості вчителя; визначення змісту дослідно-експериментальної роботи; наукове обґрунтування методики педагогічного експерименту; розробка освітньої програми формування конкурентоспроможного  вчителя як фахівця. На цьому етапі було проведено: педагогічні читання щодо реалізації науково-методичної проблемної теми

 «Конкурентноспроможний педагог. Теоретичні аспекти проблеми в працях вітчизняних та зарубіжних педагогів», теоретико-методологічну конференцію щодо реалізації науково-методичного проблемного питання району «Модель учителя ХХІ століття», методичні об’єднання, семінари-практикуми, комплекс індивідуальних консультацій щодо організації самоосвітньої діяльності з проблеми, адресна допомога молодим вчителям з проблеми, круглий стіл «Створення освітньої програми з формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця.

  На II етапі (формуючому) проведено роботу з аналізу і синтезу   педагогічних, психологічних, загальнонаукових засад проблеми; розробку теоретичного опису взаємозв'язку педагогічної теорії і практики з   проблеми   формування   вчителя   як конкурентоспроможного фахівця і відповідної організації його професійної діяльності на основі діагностики; апробацію освітньої програми, яка передбачає формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця. Проведено науково-методичну раду РМК «Організація науково-дослідної роботи в ЗНЗ та РМК», психолого-педагогічний семінар «Психологічна взаємодія учасників навчально-виховного процесу – важлива умова високої результативності навчання», мікродослідження «Визначення ефективності впровадження інноваційних технологій»,  методичний ринг «Методичний арсенал учителя щодо створення моделі самоосвітньої діяльності».  Діяльність на ІІ етапі була спрямована на реалізацію освітньої програми, яка розроблена з урахуванням результатів проведених моніторингових досліджень. Зміст даної освітньої програми включає чотири розділи «Я – особистість»; «Я –фахівець»; «Я – майстер»; «Я – новатор», в основу яких покладено основні компоненти моделі конкурентоспроможного вчителя.

  III етап (узагальнюючий) дав можливість провести: аналіз результатів дослідження; формулювання висновків та розробку науково-методичних рекомендації щодо  формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця в умовах загальноосвітніх навчальних закладів, що забезпечує модернізацію освітньої галузі в Україні; підведення та оприлюднення загальних підсумків впровадження проблемного питання, підготовка наукових публікацій з цієї проблеми,  проведення  круглих столів, педагогічних читань, майстер-класів, науково-практичних конференцій. Шляхами вирішення  проблеми було  проведення семінарів – практикумів, впровадження  профільного  навчання, поглиблене  вивчення  предметів, організація  наставництва, проведення  педагогічних виставок, оглядів-конкурсів тощо. Кожен етап реалізації завершувався звітом.  Підсумки реалізації науково-методичноі проблемної теми були розглянуті на нараді керівників навчальних закладів.

  За період роботи над інноваційною розробкою проведено діагностичне вивчення професійної спрямованості особистості вчителя; психологічної готовності до опанування нового у професійній діяльності; потреби в досягненнях; орієнтованості педагогів на  особистісно-орієнтовану модель взаємодії з дітьми;  здатності вчителя до саморозвитку; розроблено модель конкурентноспроможного вчителя, модернізовано структуру методичної роботи, підготовлено освітню програму з підготовки конкурентоспроможного вчителя.

   Структурна модель районної методичної  роботи з педагогічними кадрами реалізується на основі аналізу діагностичних карт закладів освіти через діяльність 22 районних методичних об’єднань, 25 інтегрованих, проблемних навчальних, семінарів-практикумів, 3 шкіл педагогічного досвіду, обласну школу вищої професійної майстерності вчителів математики, 5 шкіл педагогічної  майстерності, 17 творчих груп, 4 майстер-класи, професійну майстерню педагогів-виховників.

  Забезпечено роботу 4 обласних опорних закладів, 4 районних шкіл перспективного педагогічного досвіду з проблем управління, 9 опорних навчальних закладів району з основних питань управлінської діяльності та внутрішньошкільної методичної роботи, 5 закладів з питань якісної організації та творчого втілення новаторських педагогічних ідей у навчально-виховний процес, організовано роботу консультпунктів на базі досвіду роботи творчо працюючих керівників. За період роботи над інноваційною розробкою здійснено діагностичне вивчення професійної спрямованості особистості вчителя; психологічної готовності до опанування нового у професійній діяльності; потреби в досягненнях; наближення  педагогів на  особистісно-орієнтовану модель взаємодії з дітьми;  здатності учителя до саморозвитку; розроблено модель конкурентноспроможного вчителя, модернізовано структуру методичної роботи, підготовлено освітню програму з підготовки конкурентоспроможного вчителя, а також  проведено  повторну діагностику.

   Підсумки роботи над науково–методичною проблемною темою узагальнено на науково-практичній конференції «Формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця в умовах модернізації освітньої галузі в Україні» (2011, лютий). Завдяки впровадженню активних форм методичної роботи учитель має можливість проявити творчі здібності, новаторський характер праці. Результати дослідження використані у практиці роботи усіх загальноосвітніх навчальних закладів району.

   Хід дослідження та  результати вивчення науково-методичної проблемної теми висвітлені у збірниках наукових праць та науково-педагогічних посібниках, на сторінках газети «Директор школи» (2007 рік),  Наукового вісника РДГУ –  «Матеріали  дослідно-експериментальної роботи з проблем гуманістичного виховання учнівської молоді» (2008 рік), «Світ виховання»  (2008 рік), «Робота методичних центрів із педагогічними кадрами» (Шкільний світ) (2008р.), «Науково-методичне забезпечення процесу використання інтерактивних технологій в системі формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця за умов модернізації освітньої галузі в Україні» (2008 р.), «Сільська школа України» (2008р.), «Відкритий урок. Плеяди» (2009 р.).  У співавторстві  із   Т.Д. Дем’янюк розроблено освітню програму «Форми і види діяльності методичного кабінету з апробації освітньої програми підготовки конкурентоспроможного вчителя» (2009 р.), видано посібник «Використання інтерактивних технологій підготовки вчителя як конкурентоспроможного фахівця» (2010 р.).

  Реалізація науково-методичної проблемної теми на усіх етапах сприяла оновленню та істотному  підвищенню рівня готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності і творчого  освоєння  педагогічних  нововведень; дала можливість глибоко  досліджувати  навчально-виховний процес у школах, розширювати  географію зустрічей учителів з  ведучими  вченими України;  підтримувати  наукові, творчі  пошуки педагогів-новаторів, інтегрувати їх діяльність; упроваджувати  науково-практичні  здобутки,  обмінюватись   міждержавною інформацією;  розробляти інноваційні технології навчання і виховання школярів; долати інертність мислення педагогів і одночасно  впливати на розвиток їх  творчої активності та ініціативи.

  З 12 травня 2011 року сесією Березнівської районної ради районний методичний кабінет відділу освіти реорганізовано в комунальну науково-методичну установу «Березнівський районний методичний кабінет» Березнівської районної ради.

Для забезпечення системного підходу до організації методичної роботи з педагогічними та керівними кадрами  з 2011 до 2016 років в установах освіти розпочато роботу над виконанням завдань науково-методичної проблемної теми «Підготовка вчителя загальноосвітнього навчального закладу до професійної педагогічної творчості в умовах освіти для сталого розвитку», що реалізується через Програму розвитку комунальної науково-методичної установи  «Березнівський районний методичний кабінет» на 2011-2016 роки.

Врахування  потреб  педагогічних  колективів  навчальних  закладів району зосереджене на розв'язанні проблем активного реформування і модернізації освітнього простору Березнівщини. Освітяни району брали участь у майстер-класах доктора педагогічних наук, академіка Російської академії освіти,  доктора педагогічних наук,  професора Пташника М.М. з теми «Урок XXI століття (особистісно-орієнтована дидактика сучасного уроку)»;  професора Шарко  В.Д.  з  теми  «Конструювання та аналіз уроку з позиції сучасних вимог»;  професора  Пальчевського С.С. з теми «Акмеологічний підхід до управління освітнім процесом у загальноосвітніх закладах»; кандидата психологічних наук, доцента Смольської Л.М. з теми: «Самоменеджмент керівника освітньої організації»; Громового В.І., викладача кафедри управління навчальним закладом Інституту лідерства та соціальних наук Київського університету імені Б.Грінченка, з теми  «Менеджмент інновацій»; Григораша В.В., кандидата педагогічних наук, головного редактора газет «Управління школою», «Виховна робота», - «Стратегічне управління в школі. Перспективний план, програма розвитку, концепція розвитку, документація»; Мерзлякової О.Л., кандидата психологічних наук, тренінг із проблеми «Проектування професійного саморозвитку педагогічних працівників: управлінський і науково-методичний аспекти».

Популяризація досвіду роботи здійснюється  через обласні науково-практичні семінари для педагогічних працівників різних категорій. Освітяни району були учасниками міжрегіональних семінарів  з педагогами Вінницької, Івано-Франківської і Рівненської областей із теми «Створення сприятливих педагогічних умов для розвитку особистості дитини» (міста Хмільник, Вінниця, Могилів-Подільський),  міжрегіональному семінарі працівників установ освіти керівників ЗНЗ Рівненської і Вінницької областей із теми «Упровадження перспективних освітніх технологій у систему управління навчальними закладами регіону», педагогічних мостах з працівниками освіти Полтавської області, Острозького та Сарненського районів Рівненської області, методистів відповідальних за викладання різних предметів, керівників районних та шкільних методичних об’єднань, молодих  учителів, творчо працюючих педагогів, керівників шкіл, класних керівників,  засідання творчих груп вчителів з теми «Формування діяльності особистості школярів  у  процесі професійного навчання», засідання ради кабінету інформатики Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, семінар-тренінг координаторів і голів учнівського самоврядування районів на тему «Формування в учнівської молоді лідерських якостей особистості», семінари  методистів позашкільних закладів з технічної творчості з теми «Інноваційні технології методичної роботи з педкадрами в умовах позашкільних закладів освіти. Майстер-клас «ТРВЗ у вирішенні інноваційних завдань» (Соснівський будинок дітей та молоді); директорів позашкільних навчальних закладів «Система позашкільної освіти у Березнівському районі» (Березнівський будинок дітей та молоді), науково-практичному семінарі з теми «Сучасний освітній менеджмент: політичні, економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Польщі та Європі» на базі органів управління освітою і навчальних закладів міста Тарнува Малопольського воєводства Республіки Польщі. Проведено обмін досвідом роботи керівників освітніх закладів району та делегації освітян Республіки Польща.

У 2012 році Березнівський районний методичний кабінет взяв участь у Третьому Національному конкурсі-виставці «Інноватика у сучасній освіті» та нагороджений   срібною медаллю за розробку і упровадження у навчально-виховний процес інноваційних освітніх технологій; за представлені матеріали на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти–2012» відзначений дипломом.  Методисти взяли участь у Всеукраїнській школі новаторства  керівних, науково-педагогічних та педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти  з теми «Інноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти».

Упровадження наукових досліджень, експериментальних та методичних напрацювань кабінету висвітлено у посібнику «Керівник і керівництво: інноваційні підходи» (Шкільний світ, 2012), у тематичній збірці праць Всеукраїнського науково-практичного семінару в рамках Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних та педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти «Інноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти» (2011 р.) та  журналах  «Сучасна школа України» (№5, 2012 р.) та «Школа» (№6, 2012 р.).

В історії методичної служби Березнівського району показовим є не тільки збереження традицій, а й постійне прагнення до саморозвитку, до оновлення змісту діяльності, до розвитку творчості, враховуючи досвід минулого. Життєвий досвід підказує, що методичній службі не вижити без єдиної команди. На сьогоднішній день команда нашого методичного кабінету прагне організувати роботу так, щоб вона приносила найбільший ефект. Для цього необхідні різні ресурси, перш за все, матеріально-технічні, інформаційні, кадрові і фінансові. Наш кабінет має достатню матеріальну базу, але ж ніяка база не замінить досвідченого знаючого методиста. Науково-методичну роботу, спрямовану на дієву допомогу педагогічним кадрам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки, на активізацію  їх творчого потенціалу, координують методисти в складі 13 осіб. Всі методисти мають вищу освіту. Стаж роботи на посаді методиста   до 5 років - 3 особи (27,2%); від 5 до 10 років 2 (18%); від 10 до 20 років 1 (30%); більше 20 років 4 (36,3%). Всі працівники упродовж 5 років пройшли курсову підготовку. Рівень кваліфікації:  спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії  – 7,  І – 2,  ІІ –2. Мають звання:  учитель-методист – 6,  старший учитель – 1.

Нині чітко визначені основні напрями діяльності районного методичного кабінету: інноваційна освітня діяльність спільно з Науково-дослідною лабораторією інноваційних виховних технологій Рівненського державного гуманітарного університету, Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, що передбачає розробку та впровадження  наукових ідей у практику діяльності педагогічних і керівних працівників освітньої галузі району; участь в організації діяльності експериментальних закладів; підтримка педагогів-новаторів; проведення інформаційно-пошукової роботи. Науковці постійно  консультують  та організовують  семінари-зустрічі  з провідними учителями, рецензують наукові  звіти, цільові творчі програми, навчально-тематичні плани факультативів, курси за вибором, готують їх до  видання у фахових журналах.